HET SPECTRUM

Van wurmen naar penselen...
Het onstaan en ontwikkeling van onze schilder-en tekenclub

1997

Het Spectrum is ontstaan uit een vriendenkring welke stekjes en tuinplantjes uitwisselden, een tuinclubje met veel interesse voor de natuur.  Hans, een tuinarchitect en lid van deze club kwam op het mooie idee om plantjes in bloei te gaan tekenen. Een idee dat bij elk lid in goede aarde viel en uitbreidde naar meerdere leden van Het Spectrum.

Naast het tuinieren kreeg tekenen ( door Hans ) de overhand, maar ook werden penselen ter hand genomen om al dat moois op canvas te zetten. K unstliefhebbers die eigenlijk niets met tuinieren hadden meldden zich aan, de teken- en schilderclub was ontstaan. De naam Het Spectrum slaat op de kleurenvariaties in tuinen, maar de naam kwam ook goed van pas bij het schilderen. 

In De Schalm in Nieuw-Amsterdam was er ruimte gevonden waar de club onderdak kreeg  en men de gemaakte werken kon tonen, bespreken en elkaar adviseren. Een bestuur voor de club vond men niet nodig, het was nog steeds een soort vriendenkring, maar er werd wel gekozen voor iemand die de leiding had en de financiële kant weet bij te houden, dus ook de Lief en Leedpot, de pot voor een felecitatie- of een beterschapskaart. De vriendschappelijke gezelligheid van de club staat boven alles, dat is nu nog steeds zo. Van begin af aan was het ook steeds de bedoeling elkaar te adviseren bij het schilderen, zoals het voorheen ook in de tuinen met de plantjes en stekjes ging. 

Er was een spaarkas met een inleg van €1,50 per week, daar werden noodzakelijke onkosten mee betaald en aan het einde van het seizoen werd door een lid een "dagje uit" georganiseerd. Tekorten werden dan door de leden weer aangevuld. Er werden op deze manier reisjes georganiseerd naar o.a. Groningen, Ootmarsum, Den Bosch of het Kröller-Muller-museum. De dag werd dan afgesloten met een gezamenlijk diner in een door de leden gekozen restaurant.

Naarmate de leden ouder werden ( en worden )  is het reizen moeilijker en is het afgeschaft, er wordt alleen nog een etentje in de omgeving van Nieuw-Amsterdam/Veenoord georganiseerd.

De Schalm, waar de lokatie was van onze club, werd afgebroken, wat als een groot gemis wordt beschouwd. De nieuwe huisvesting is in het nieuwe dorpshuis "De Veurkamer" in een kleinere, maar modernere ruimte, Ook hier hoeft geen huur betaald te worden voor de ruimte. De oude manier van kasgeld werd vervangen door een vaste jaarlijkse donatie van € 10,00.

De Corona pandemie heeft veel teweeg gebracht door allerlei wettelijke eisen die ook aan clubs werden gesteld, we mochten niet meer bij elkaar zijn, het heeft de onderlinge band echter wel versterkt, het ledental van ongeveer 15 personen is gebleven.

Ieder jaar in oktober is Het Spectrum een onderdeel van de Kunst- en Cultuurroute in de omgeving van Nieuw-Amsterdam en komen veel bezoekers genieten van onze gemaakte werken. 

Inmiddels is Het Spectrum digitaal gegaan en heeft naast een emailadres ook een passende website. De leden kunnen op de website een eigen album aanmaken en zo hun gemaakte werken delen via het internet. 

Het Spectrum komt elke dinsdagochtend van 9.30 t/m 12.00 uur bijeen. Naast schilderen en tekenen wordt er veel gepraat en geadviseerd. Dat alles bij een lekker bakje koffie met een koekje, verzorgd door het team van De Veurkamer.


tekst advies: Jo Schuurmans