Privacy verklaring

VOOR:
www.het-spectrum-nieuw-amsterdam.nl
In de tekst verwerkt als Het Spectrum

OPGESTELD OP:
zaterdag 5 februari 2022

GEWIJZIGD OP: 

INHOUD VAN DE PRIVACY VERKLARING
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt
 • Waarom Het Spectrum gegevens nodig heeft
 • Hoe lang gevens worden bewaart
 • Delen met anderen
 • Doel
 • In kaart brengen van website bezoek
 • Geen webshop
 • Social media en cookies
 • Beveiligen
 • Disclaimer
 • Wijzigingen
 • Updates en wijzigingen historie
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
 • Het Spectrum maakt gebruikt een contactformulieren op de website. Hiermee kan "Het Spectrum" persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze bij het gebruik van het formulier en emailadres aan ons heeft verstrekt.

 • Het Spectrum kan via het formulier en emailcontact de volgende persoonsgegevens verwerken:

  Uw voor- en achternaam

  Uw e-mailadres
WAAROM HET SPECTRUM GEGEVENS NODIG HEEFT
 • Het Spectrum verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt via het emailadres of contactformulier van de website. Indien een lidmaatschap wordt aangevraagd, worden om administratieve redenen uw gegevens verwerkt in een ledenlijst.
HOELANG GEGEVENS WORDEN BEWAART
 • Het Spectrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard indien er geen lidmaatschap met u tot stand komt of indien het contact met u eindigt.
DELEN MET ANDEREN

Het Spectrum verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden buiten de kunstgroep. 

DOEL

Doelstelling van Het Spectrum is de hobbymatig gemaakte werken te tonen op de website. Er worden op deze website geen accounts aangemaakt om gegevens van bezoekers aan deze site vast te leggen en te bewaren. Het Spectrum is geen commerciële website en zal geen persoonlijke gegevens inwinnen en bewaren voor commerciële doeleinden.

IN KAART BRENGEN VAN WEBSITE BEZOEK

Onze website gebruikt geen Google Analytics, wel maakt  deze website gebruik van Matomo Analytics op eigen server, hiervoor is een code geïntregeerd. Het kan mogelijk zijn dat websites waar onze externe links naar verwijzen wel gebruik maken van Google Analytics, hier hebben wij geen vat op. 

Het gebruik van Matomo Analytics is alleen bedoelt om het aantal bezoekers en regio te meten, gegevens worden nooit met derden gedeeld omdat wij Matomo Analytics op eigen server hebben geïnstalleerd en zelf beheren. 
In Matomo Analytics worden IP adressen geanonimiseerd met 2 bytes , een voorbeeld hievan is: 192,168.xxx.xxx. Het plaatsen van cookies is uitgeschakeld.

Om de website in de zoekmachines aan te melden zijn html bestanden nodig. Deze bestanden zijn van Google search console en Bing webmaster tools

GEEN WEBSHOP

Het Spectrum is geen webshop. Afbeelding op de website zijn niet bedoelt voor verkoop of verspreiding via media, het geeft een overzicht van gemaakte werken door de creatieve leden van Het Spectrum.
Het Spectrum is een zelfstandig orgaan en heeft geen personeel in dienst.

SOCIAL MEDIA EN COOKIES

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van websites worden meegestuurd en door uw gebruikte browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Mogelijk is, dat via de geplaatste externe links op onze website,  cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden worden gebruikt door derden. U kunt deze cookies uitzetten via de veiligheidsinstellingen van uw browser. Mogelijk reeds opgeslagen cookies kunt u verwijderen in "Opties" van uw browser. 

Op onze website zijn enkele "buttons" opgenomen om webpagina's als Facebook  en andere externe websites te  promoten ( liken) als sociaal netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van betreffende Social Media zelf afkomstig zijn. 

Websites waarnaar onze externe links verwijzen gebruiken mogelijk wel deze buttons, ook hier heeft Het Spectrum geen vat op. 

Het Spectrum maakt geen gebruik van automatische besluitvorming of AI

Browser instellingen:

Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies bij specifieke web-browsers kunnen worden gevonden op de websites  van betreffende webbrowsers.

EDGE
OPERA
FIREFOX
SAFARI

BEVEILIGEN

Het Spectrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
De website en het emailaccount van Het Spectrum maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

DISCLAIMER

Lees hier de inhoud van onze disclaimer,

WIJZIGINGEN

Het Spectrum behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring indien nodig aan te passen. Iedere wijziging zal op deze  pagina worden bekend gemaakt.
Het Spectrum adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Indien u nog vragen mocht hebben over deze privacy verklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail.

het domein "het-spectrum-nieuw-amsterdam.nl  is een website van Het Spectrum te Nieuw-Amsterdam.

Het Spectrum is als volgt te bereiken:   info@het-spectrum-nieuw-amsterdam.nl